วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ธรรมชาติสวยๆ

มีสมบัติภายนอกมากมายก็ไม่มีค่าเท่าคุณธรรมในใจ
 มีฐานันดรสูงส่งก็ไม่มีค่าเท่ากับการเข้าถึงธรรม
 สมบัติในโลกเป็นของที่ตายแล้วไม่ได้เอาไป
 บัณฑิตจะขวนขวายประพฤติกรรม
 ไม่ให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุยษ์และพบพระพุทธศาสนา
 การอุบัติของพระพุทธเจ้ามีได้โดยยาก
 ท่านทั้งหลายอย่าแชเชือนอย่าประมาท
 รื่นเริงอะไรกันนักในเมื่อไฟคือความแก่เจ็บตายลุกท่วมอยู่
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
 อันเราจะถึงตายเป็นแท้
 เมื่อเราตาายจะเอาอะไรไปได้บ้างจงคิดให้มาก
 จงขวนขวายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม
 ขวนขวายสร้างบารมีสร้างทานศีลสามธิปัญญา
อย่าเชือนแขปล่อยเวลาผ่านไปเปล่า
 เวลาผ่านไปแต่ละวันเราก็เข้าใกล้ความตายไปอีกหนึ่งวัน
สังขารไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืน
 คุณได้ทำที่พึงให้แก่ตัวเองแล้วหรือ?